Udruga Romskog prijateljstva LUNA

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Udruge romskog prijateljstva Luna

O nama

Udruga Romskog prijateljstva "Luna"

osnovana je 2005.godine s ciljevima promicanja, razvoja i unapređivanja socijalnog dijaloga. U svom djelovanju zalaže se za poboljšanje položaja pripadnika romske nacionalne manjine u rješavanju ekonomskog, zdravstvenog, političkog, obrazovnog i opće društvenog pitanja.

Poseban naglasak je na radu s odraslim Romima, djecom i mladima kako bi im se pružila mogućnost za stjecanje znanja i vještina potrebnih za participiranje u široj društvenoj zajednici. Udruga se temelji na načelima tolerancije, zagovaranju jednakosti, uvažavanju, razumijevanju, solidarnosti i poštivanju temeljnih ljudskih prava. Odrasle polaznike udruga dugi niz godina povezuje s obrazovnim institucijama kako bi imali mogućnost tjecati potrebne kompetencije za tržište rada i osposobili se. Djecu i mlade se potiče na usvajanje pozitivnih demokratskih načela života i odgovornosti.

Ciljevi pomoću kojih udruga djeluje vidljivi su u poticanju na obrazovanje za demokratsko građanstvo, promicanje nenasilja i izgradnja mira. Organiziranje edukacija o suzbijanju i prevenciji nasilja, učenje o dobrobitima volontiranja te sudjelovanje u interkulturalnom dijalogu. Mladi se potiču na participiranje u civilnom društvu i integraciji u lokalnoj zajednici kroz snažno zagovaranje promicanje kulture dijaloga u cilju suzbijanja diskriminacije prema pripadnicima svih ranjivih skupina. Također mlade se Rome potiče da njeguju svoj kulturni,povijesni i nacionalni identitet te da se predstave ostaloj lokalnoj zajednici kroz organiziranje festivala, kulturnih događaja. Romsku zajednicu se potiče da svojom interaktivnom integracijom doprinosi razvoju uključivog, tolerantnog i modernog lokalnog, ali i europskog društva.

Udruga snažno zagovara uključivanje Roma u društvo, a pozitivnom suradnjom s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i organiziranjem tribina za podizanje svjesnosti i važnosti obrazovanja odraslih Roma te pomoći pri uključivanju na tržište rada. Udruga romskog prijateljstva ˝Luna˝ je medijator između romske nacionalne manjine i lokalnog stanovništva u Belom Manastiru i široj okolici, ali djeluje na području cijele Hrvatske.

Kroz provođenje različitih aktivnosti snažnim aktivizmom zagovaraju obrazovanje Roma i uključivanje na tržište rada.

Svrha našeg rada sadržana je u poticanju mladih na međusobnu toleranciju, aktivizam i volonterizam u zajednici, osobnu odgovornost u rješavanju problema mladih u društvu, usvajanja pozitivnih vrijednosti civilnog društva i demokracije.

Piši nam